Настройки для людей с ограниченными возможностями

מגוון שירותים

 • העברת חולים
  בכל חלקי הארץ
 • סידורי הלוויה
  והעברת הנפטרים
 • הסעות בכסא גלגלים
  לדיאליזה לטיפולים
  ולאירועים

היתרונות

 • צי רכבים חדשים
 • באישור משרד הבריאות
  והתחבורה
 • עובדים 24
  שעות

אמבולנס פתח תקווה

אמבולנס פרטי בפתח תקווה שמספק העברת חולים ונפטרים בכל הארץ, שירותי תחבורה לאנשים מוגבלים ונכים.
כל הרכבים מצוידים להסעת אנשים מוגבלים יש כיסאות גלגלים ומיטות מיוחדות להסעת אנשים חולים, בלוני חמצן וכו‘

אנו איתכם ברגעים הקשים! תתקשרו...

050-5844458 050-4003322